Update Corona Virus

Publicatie datum 01 Mar 2020

Als Dutch Venue Association volgen we de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus op de voet. Ons secretariaat trekt samen met andere branchevereningingen op en volgt de berichten van gespecialiseerde instanties en partners, zoals het RIVM, GGD om zonodig maatregelen te nemen en risico’s te vermijden. De richtlijnen van het RIVM en de GGD worden daarbij gehanteerd en zijn verspreid onder de DVA leden. In samenspraak met opdrachtgevers bekijken we van event tot event welke risico's er zijn en welke maatregelen er nodig zijn. Het welzijn en veiligheid van gasten, bezoekers en medewerkers staat bij ons voorop.

Voorzorgsmaatregelen die DVA leden voorbereiden of getroffen hebben zijn ondermeer:

 • Handdesinfectiemiddelen bij ingangen, in publieke ruimtes en toiletruimtes;
 • Medewerk(st)ers zijn geïnstrueerd en extra alert in het herkennen van symptomen van het virus en weten om te gaan met mogelijke ziektegevallen;
 • Extra aandacht wordt besteed aan het volgen van algemene hygiëneregels.

Organisatoren, bezoekers en medewerkers, adviseren wij de algemene hygiëne voorschriften stipt te volgen. Posters met richtlijnen dienaangaande worden opgehangen.

Onderstaande voorschriften gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken:

 • Was regelmatig uw handen. Handdesinfectiemiddelen zijn aanwezig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Vermijd contact met mensen met luchtwegklachten;
 • Begroet elkaar verbaal.

ENGELS

At the Dutch Venue Association, we are closely following all the developments regarding the coronavirus. Our secretariat is working in close collaboration with other branch associations and is monitoring the reports from specialised organisations and partners, such as the RIVM (National Institute for Public Health and the Environment), GGD (Municipal Health Service) etc., in order to be able to take measures and avoid any risks. To this end, we are following the guidelines of the RIVM and the GGD, which we have also distributed to all DVA members. In consultation with our clients, we will be assessing, from event to event, what risks are involved, and which measures might be required. The well-being and safety of guests, visitors and employees are our top priority.

Precautionary measures that DVA members are planning or have put in place include:

 • Hand disinfectants have been placed at the entrances, in public areas and restrooms;
 • Employees have been instructed and are especially alert in recognising symptoms of the virus and know how to deal with possible cases of illness;
 • Extra attention is paid to following general hygiene rules.

Organisers, visitors and employees are advised to follow the general hygiene rules strictly. Posters listing the guidelines will be displayed.

The regulations below apply to all viruses that can cause flu and colds:

 • Wash your hands regularly. Hand disinfectants are available;
 • Cough and sneeze on the inside of your elbow;
 • Use paper tissues;
 • Avoid contact with people with respiratory problems;
 • Greet each other verbally.