Corona Virus

Publicatie datum 26 Feb 2020

Voor professionals werkzaam in de hele eventindustrie, beurzen, congressen, evenementen en incentives, staat het welzijn van bezoekers, deelnemers en exposanten, andere betrokkenen en toeleveranciers centraal. We zien dat de gevolgen van het coronavirus in rap tempo toenemen en onze hele industrie in al haar geledingen raakt.
 
Er zijn veel maatregelen getroffen om de hygiëne nog verder te verbeteren en de gezondheid zo veel als mogelijk te beschermen. Dagelijks wordt hier contact over onderhouden met de betrokken instanties en daar waar het kan worden extra maatregelen genomen. 
 
Onze collega branche-organisatie CLC-VECTA heeft een informatiepagina aangemaakt waar actuele informatie en ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus te vinden is. We houden alle ontwikkelingen scherp in de gaten en anticiperen daar waar nodig en mogelijk en zijn uiteraard 24 uur per dag beschikbaar voor vragen en toelichting.  

Engels

The well-being of visitors, participants and exhibitors, other stakeholders and suppliers is paramount for all professionals active in the event industry, trade fairs, conferences, and incentives. We have noticed that the effects of the coronavirus are rapidly increasing and impacting our entire industry.

Many measures have been put in place to further improve hygiene and protect public health as much as possible. Furthermore, we are in daily contact with the relevant authorities on this matter and additional measures may be taken if and when required. 

Our colleague branch organisation CLC-VECTA has created an information page where up-to-date information and developments regarding the coronavirus can be found. We are keeping a close eye on all developments and will stay on top of them as much as possible. Also, we will be available 24 hours a day if you have any questions or need further information.